Konkurs - Neauty Minerals do 23.11.2017


Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest właścicielka bloga o nazwie BASIA-BLOG.pl, znajdującego się pod adresem www: http://www.basia-blog.pl
 2. Sponsorem nagrody jest Neauty Minerals
 3. Konkurs przeprowadzany jest na terenie Polski
 4. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego do 23.11.2017 do godziny 23.59
 5. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 1. Uczestnikiem może być każda osoba pełnoletnia, która w razie wygranej będzie mogła podać polski adres do wysyłki
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie warunków przedstawionych we wpisie organizacyjnym pod adresem www: http://www.basia-blog.pl/2017/10/nowosci-neauty-minerals-pedzle.html 
 3. Należy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie zadane w poście konkursowym pod adresem www: http://www.basia-blog.pl/2017/10/nowosci-neauty-minerals-pedzle.html
 4. Wygrywa osoba, której odpowiedź najbardziej przypadnie do gustu Organizatorowi - uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wybór zwycięzcy jest subiektywny i nie każdy musi się z nim zgodzić
 5. Konkurs może zostać przedłużony, jeżeli zgłosi się mniej niż 20 osób
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu pod wpisem konkursowym - zwycięzca ma 5 dni na zgłoszenie się w wiadomości mailowej na adres blog.basia@gmail.com, po tym czasie nagroda przepada i zostanie wybrany inny zwycięzca
 7. Wysyłka nagród odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od otrzymania danych adresowych
 8. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza że zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin 
 9. Można się zgłosić tylko raz
Nagrody
 1. Nagroda przedstawiona jest zdjęciu w poście konkursowym pod adresem: http://www.basia-blog.pl/2017/10/nowosci-neauty-minerals-pedzle.html, w jej skład wchodzi: 
 2. - Neauty Minerals, rozświetlacz mineralny w odcieniu Pearl Dust
  - Neauty Minerals, rozświetlacz mineralny w odcieniu Falling Star
  - Neauty Minerals, rozświetlacz mineralny w odcieniu Golden Sand
  - Neauty Minerals, rozświetlacz mineralny w odcieniu Summer Heat
 3. Wartość nagrody to 91,60 zł 
 4. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 5. Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
 6. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie danych niezbędnych do prawidłowego doręczenia nagrody: tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji - informacja ta jest przetwarzana jedynie na potrzeby wysyłki nagrody, nie jest przechowywana ani udostępniana nikomu. Po potwierdzeniu otrzymania nagrody przez Laureata - dane te są usuwane. 

Reklamacje
 1. Reklamacje można zgłaszać do 7 dni od zakończenia konkursu, poprzez wiadomość na adres mailowy Organizatora: blog.basia@gmail.com

Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu
 2. Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do pracy konkursowej i że powstała ona na potrzeby niniejszego Konkursu. Wykrycie plagiatu lub powtórnego użycia pracy jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika
 3. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 4. W sytuacjach szczególnych postanowienia regulaminu mogą ulegnąć zmianie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz